Privacy Policy

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till Auranest AB, 556960–9828, (”Auranest”) vid registrering av kontaktuppgifter, vid användning av Tjänsten eller på annat sätt kommer att lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”). Nedan används samma definitioner som i användarvillkoren (”Användarvillkoren”) för Tjänsten.

Personuppgifter som Auranest kan komma att samla in kan exempelvis bestå av namn, e-postadress, kön, ålder, arbetsgivare, etc. Utöver sådana uppgifter som du själv lämnar till Auranest samlar Auranest även in viss information automatiskt vid din användning av sajten, såsom information om din webbläsare, vilken webbadress du senast besökt och därefter besöker, samt din IP-adress.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att personuppgifter som du lämnar till Auranest eller som Auranest på annat sätt samlar in behandlas av Auranest för att tillhandahålla, förbättra och vidareutveckla sajten och den tekniska plattformen. Du samtycker även till att uppgifterna används för att kontakta dig i frågor som rör Auranests verksamhet och i affärsutvecklings– och marknadsföringssyfte.

Utöver utlämnade av personuppgifter till arbetsgivare enligt ovan samtycker du till att Auranest lämnar ut personuppgifter (i) till relevanta myndigheter för att följande gällande lagar eller förordningar och för att efterkomma begäran eller förelägganden, (ii) till potentiella förvärvare av Auranest i syfte att möjliggöra för förvärvaren att bedriva den förvärvade verksamheten, samt (iii) till underleverantörer eller andra uppdragstagare som Auranest anlitar för att biträda Auranest med tillhandahållandet av Tjänsten eller Sajten.

Du samtycker vidare till att Auranest lämnar ut ditt personnummer eller andra personuppgifter till sådana Auranests samarbetspartners som har medverkat till din registrering för att använda Tjänsten. Sådan medverkan kan exempelvis bestå i att tillhandahålla en särskild registreringskod, varigenom din användning av Tjänsten helt eller delvis subventioneras av samarbetspartnern. Du samtycker till att sådana personuppgifter som lämnas ut till samarbetspartners enligt ovan får användas av respektive samarbetspartner för att göra sökningar i och/eller samordnas med deras egna personuppgiftsregister/ärendehanteringssystem, i syfte att identifiera vilka som har registrerat sig för Tjänsten efter medverkan från den specifika samarbetspartnern.

Vi uppmanar dig att studera Integritetspolicyn med jämna mellanrum eftersom den kan komma att uppdateras från tid till annan. Varje gång du förser Auranest med information eller i övrigt använder Tjänsten accepterar du de villkor som beskrivs i de vid det aktuella tillfället gällande Användarvillkoren och Integritetspolicyn.

Auranest kan komma att överföra (även till ovanstående kategorier av mottagare) och behandla dina personuppgifter i andra länder, inklusive länder utanför EU/EES­området för att kunna tillhandahålla Tjänsten och för att kunna uppfylla övriga ändamål angivna i denna Integritetspolicy. Genom att registrera dig och använda Tjänsten samtycker du uttryckligen till detta.

Faktureringsinformation

Auranest kan komma att använda en tredjepartsleverantörför för extern fakturering. Du samtycker till att de personuppgifter som är nödvändiga för att tredjepartsleverantören ska kunna fullgöra sina åtaganden lämnas ut till leverantören samt att faktureringsinformationen kan komma att lagras av utomstående.

 

Auranest efterfrågar inte känsliga personuppgifter. I de fall du självmant lämnar personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening gör du det på eget initiativ med risk för att Auranest kommer att behandla dessa uppgifter och du samtycker därigenom till sådan behandling.

Cookies

Tjänsten som tillhandahålls av Auranest använder cookies. Auranest använder egna cookies via auranest.com och underdomäner till auranest.com. Tjänstens egna cookies har prefixet auranest_ ​och dessa används för att komma ihåg vem du är och vilka inställningar du har för Tjänsten. Tjänsten använder dessutom Google Analytics för att samla in statistik över webbplattsens användning. Google Analytics sätter ett antal cookies. Längst ner i detta dokument finner du en detaljerad beskrivning över vilka cookies som sätts när du väljer att använda Tjänsten.

Du kan normalt ställa in din webbläsare till att inte acceptera cookies och du kan när som helst ta bort en cookie från din dator. Observera att Tjänsten då kanske inte fungerar fullständigt. Genom att använda Tjänsten samtycker du till Auranests användning av cookies enligt den detaljerade beskrivningen av cookies slutet av detta dokument.

Skydd för personuppgifter

Auranest arbetar aktivt med att skydda dina personuppgifter och vidtar administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och missbruk.

Du har rätt att en gång per år skriftligen begära att få information om dina personuppgifter (registerutdrag). Du har även rätt att begära rättelse av personuppgifter om dig som Auranest behandlar.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan är Auranest. Du kan närsomhelst kontakta Auranest om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter. Du erinras också om att du när som helst kan återta ditt samtycke till behandling av personuppgifter eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål genom att skicka ett meddelande (per post eller e-post) till Auranest. Kontaktuppgifter anges nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer du i sådant fall dock inte längre kunna använda dig av Tjänsten.

Kontakt
Auranest AB
Bantorget 2 222 29 Lund
E-post: contact@auranest.com

Detaljerad information om de cookies som används av Tjänsten:

Namn
auranest_session
Typ
Sessionscookie från Auranest
Domännamn
.auranest.com
Data
Krypterad sessionsinformation som beskriver om man är inloggad samt i vilket tillstånd systemet befinner sig
Användning
För att användaren ska kunna vara inloggad och navigera i Tjänsten
Tid
Cookien förfaller när webbläsaren stängs
Namn
auranest_lang
Typ
Permanent cookie från Auranest
Domännamn
.auranest.com
Data
Krypterad data som specificerar vilket språk användaren valt
Användning
För att visa Tjänsten på det språk som användaren valt
Tid
Cookien förfaller ett år efter den sattes eller senast uppdaterades
Namn
remember_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, där XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX är ett 128 bitar stort hashvärde uttryckt i en sekvens av 32 hexadecimala tecken. Hashvärdet baseras på bl.a. på användarens unika identifierare i Auranest interna databas.
Typ
Permanent cookie från Auranest
Domännamn
.auranest.com
Data
Krypterad data som specificerar om användaren ska kommas ihåg som inloggad mellan besök eller inte. Denna sätts om användaren klickar i “Kom ihåg mig” vid inloggning.
Användning
För att komma ihåg om användare vill vara inloggad vid nästa besök eller inte.
Tid
Cookien förfaller fem år efter den sattes eller senast uppdaterades
Namn
__utma
Typ
Permanent cookie från webbstatistiksystemet Google Analytics
Domännamn
auranest.com
Data
unikt nummer som identifierar besökaren, antal besök samt tider för första besök, föregående besök och när nuvarande besök påbörjades samt tidpunkten för sista interaktionen med webbplatsen. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.
Användning
Webbstatistik, används för att beräkna antalet unika besökare till webbplatsen.
Tid
Cookien förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.
Namn
__utmb
Typ
Sessionscookie från webbstatistiksystemet Google Analytics
Domännamn
auranest.com
Data
unikt nummer, antal sidor som visats under nuvarande besök, tid när nuvarande besök påbörjades. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.
Användning
Webbstatistik, används för att beräkna antalet besök på webbplatsen.
Tid
Cookien förfaller 30 minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades.
Namn
__utmc från webbstatistiksystemet Google Analytics
Typ
Sessionscookie
Domännamn
auranest.com
Data
Unikt nummer.
Användning
Webbstatistik, används ihop med cookien __utmb för att räkna ut om det är ett nytt besök enligt definitionen av besök i webbstatistiksystemet (30 minuters inaktivitet innebär ett nytt besök i Google Analytics).
Tid
Cookien förfaller när webbläsaren stängs.
Namn
__utmz från webbstatistiksystemet Google Analytics
Typ
Permanent cookie
Domännamn
auranest.com
Data
Unikt nummer, tid för klick från trafikkälla, räknare för trafikkälla samt namn på/typ av trafikkälla, sökord från externa sökmotorer och Google AdWords information via parametrarna utmcsr, utmcmd, utmctr, utmcct, utmccn och utmglcid.
Användning
Webbstatistik, används för att mäta trafikkällor och navigering på webbplatsen.
Tid
Cookien förfaller sex månader efter att den sattes eller senast uppdaterades.

Mer information om de cookies som Google Analytics sätter finns tillgängligt via följande länk:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie­usage?csw=1